Onze expertise.

SCROLL

Vastgoed, handelshuur & retail

INTEGRA heeft ruime ervaring in vastgoedrecht en handelshuur, met een bijzondere focus op de retailsector (food & non-food). Hieronder een greep uit onze dienstverlening:

 • Redactie en onderhandeling van (handels)huurovereenkomsten

 • Begeleiding in het kader van de huurhernieuwing en betwistingen tussen verhuurder en huurder

 • Ondersteuning bij juridische structurering van vastgoedprojecten

 • Onderhandelen en redactie van veelvoorkomende overeenkomsten in het kader van vastgoedtransacties (o.a. erfpacht, opstal, vruchtgebruik, onroerende leasing, huurkoop)

 • Koop/verkoop van vastgoed- of patrimoniumvennootschappen, inclusief due diligence met focus op vastgoed

 • Bijstand in het kader van huur- en bouwgeschillen

Vennootschapsrecht - M&A

Wij staan ondernemingen en hun stakeholders bij van start (oprichting) tot finish (bijv. verkoop). Denk hierbij concreet aan onder meer de volgende zaken:

 • Oprichting van vennootschappen & de keuze van de meest geschikte vennootschapsvorm

 • Vastleggen van afspraken tussen aandeelhouders (founders, investeerders, management/sleutelpersoneel, etc.) in een aandeelhoudersovereenkomst of reglement van interne orde, en de statutaire verankering ervan

 • Begeleiding van founders en investeerders in het kader van kapitaalrondes

 • Overnamebegeleiding (share deals & asset deals) van term sheet tot closing (onderhandeling van LOIs, term sheets, SPAs, bijstand in het kader van due diligence, etc.)

 • Corporate housekeeping (notulering en verslaggeving vennootschapsorganen, publicaties, etc.)

 • Kapitaalreorganisaties, fusies, (partiële) splitsingen & joint ventures

 • Aandelenoptieplannen (stock option plans)

 • Risicoanalyse- en beheer in het kader van corporate governance en bestuurdersaansprakelijkheid

 • Conflict management tussen aandeelhouders, bestuurders & andere stakeholders

 • Corporate litigation

Ondernemingsrecht

INTEGRA adviseert ondernemingen met betrekking tot alle juridische aspecten van het ondernemingsleven.

Zo staan wij u bij in het kader van de onderhandeling en redactie van een breed spectrum aan overeenkomsten in een B2B-context, o.a.:

 • Distributie & handelsagentuur

 • Franchise

 • Aansluitings- en uitbatingsovereenkomsten

 • Management- en consultancyovereenkomsten

 • Samenwerkingsovereenkomsten & joint ventures

 • Licentieovereenkomsten

 • Aanneming & bouw

 • Algemene voorwaarden (aankoop & verkoop)

Conflict management

In situaties waar er zich een conflict of geschil voordoet met uw commerciële partner, klant of leverancier, streven wij steeds maximaal naar een bevredigende oplossing buiten de rechtbank om, bijvoorbeeld via bemiddeling of het onderhandelen van een dading. Indien een buitengerechtelijke oplossing niet mogelijk of haalbaar blijkt en het opstarten van een gerechtelijke procedure onafwendbaar is, staan wij u daadkrachtig bij in elke fase van de procedure en de tenuitvoerlegging.